Masters
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

Masters

El IED Master Barcelona ofereix una oportunitat de formació continua d’excel·lència, innovadora i transversal en Design, Moda, Visual Communication i Management for Creative Industries.

Els programes del IED Master, preparen de forma eficaç a l’alumne per a una demanda del mercat cada vegada més exigent en els àmbits del disseny, la comunicació i el management. El recorregut formatiu s’articula entorn a la combinació del context cultural, coneixement transversal i especialització tècnica.

La filosofia IED Master té els seus pilars en la cultura del disseny, basa la seva metodologia en el Learning by Doing i aplica diferents mètodes del procés creatiu i de la innovació a través de Project Based Learning.

El recorregut formatiu en IED Master combina, en un context multicultural, l’especialització teòrico-tècnica integrada amb treballs pràctics de taller i visites a empreses. És a dir, els continguts teòrics s’integren amb la pràctica durant la realització de projectes reals en col·laboració amb empreses de diversos sectors.

Seguint els principis de multidisciplinarietat, IED Master ofereix la seva formació teòrico-pràctica en dos formats complementaris:

  • Presencial, amb continguts transversals comuns a tots els cursos i continguts específics de cada curs.
  • Online, amb continguts genèrics transversals sobre aspectes culturals i metodològics del disseny.

El procés d’aprenentatge està tutoritzat per un equip docent de professionals en actiu, procedents del món empresarial, el disseny i la comunicació.

Avantatges d’estudiar a IED Master
· Més de 50 anys d’experiència en totes les disciplines del disseny i la comunicació.
· Formació innovadora i de qualitat.
· Contacte directe amb el món de l’empresa i la cultura.
· Didàctica que equilibra teoria i pràctica.
· Docents i tutors que són professionals en actiu de reconegut prestigi.
· Formació transversal que dota a l’alumne d’un perfil professional multidisciplinari: conferències,taules rodones, classes magistrals i workshops.

Els cursos s’estructuren en diferents tipologies:

RESEARCH STUDY PROGRAM MASTERS

MÀSTERS PROFESSIONALS

mngmnt

Master en Design Management

- Barcelona - 11 mesos
El Master en Design Management combina la sensibilitat i metodologies del disseny amb les estratègies de gestió i creació de valor del mercat per a facilitar els processos d’innovació en el si de les organitzacions.  El disseny és avui una important eina estratègica… Més info
mngmnt

Master en Fashion Management

- Barcelona - 11 mesos
El Master en Fashion Management prepara a experts en innovació en el mercat de la moda, integrant la gestió de projectes, la planificació estratègica i els principis bàsics de gestió empresarial. El Master ofereix els coneixements teòrics i pràctics per a afrontar… Més info
mngmnt

Master en Disseny Estratègic, Innovació i Emprenedoria – Intensiu

- Barcelona - 3 mesos presencials a Barcelona i 4 mesos de seguiment online
El Master en Disseny Estratègic, Innovació i Emprenedoria s’orienta a la detecció d’oportunitats, la generació i desenvolupament de noves idees de negoci i el llançament o redefinició de productes, serveis i processos de producció a través de la innovació. Aplicar… Més info
Design

Master en Design for Urban Environment

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Design for Urban Environment forma a professionals involucrats en el procés de transformació urbana mitjançant el disseny de propostes que millorin el teixit social, cultural i econòmic de les ciutats del segle XXI. El Master aborda principalment… Més info
Visual

Master en Disseny Gràfic

- Barcelona - 9 mesos
El Master en Disseny Gràfic introdueix els fonaments, metodologies i eines específics d’aquesta àrea del disseny, dotant als estudiants d’habilitats de gestió per a identificar i adaptar solucions gràfiques i comunicatives a molt variades necessitats. En un context on els… Més info
Design

Master en Service Design

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Service Design prepara als futurs dissenyadors en les diferents dimensions de l’àmbit dels serveis, oferint-los l’oportunitat de conèixer les bases teòriques de la disciplina i de posar en pràctica mètodes i eines específics de cadascuna d’elles. Mitjançant… Més info
Design

Master en Design for Virtual Reality

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Design for Virtual Reality prepara a una nova generació de dissenyadors en la creació d’experiències i solucions immersives mitjançant l’ús de tecnologies i eines de Realitat Virtual. Amb un fort component creatiu i tecnològic, promou noves formes… Més info

Master en Fashion Creative Direction

- Barcelona - 6 mesos
Avui, que el branding va molt més allà d’un logo, la figura professional del director creatiu té un paper fonamental. És l’encarregat de liderar el rumb de l’univers conceptual d’una marca, els seus valors, missatges i personalitat.  De la mateixa manera que… Més info

Master en Disseny de Sportswear

- Barcelona - 6 mesos
La indústria de la moda demanda cada vegada més professionals especialitzats en disseny de roba esportiva, un producte de gran consum l’ús del qual va més enllà de la pràctica d’un esport. Per a resoldre els nous reptes d’aquesta indústria,… Més info
Fashion

Master en Disseny de Moda Masculina

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Disseny de Moda Masculina està orientat al disseny i producció d’una col·lecció personal d’indumentària masculina, des del concepte fins a la peça final, incloent fittings, sessió fotogràfica i portfolio. Dins del complex i canviant mercat de la… Més info

Master en Design for Artificial Intelligence

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Design for Artificial Intelligence capacita a professionals per a liderar el disseny de productes i serveis que integrin solucions relacionades amb la Intel·ligència Artificial. Des de l’objectiu de facilitar el seu ús a persones i empreses, l’aprenentatge s’orienta… Més info

Master en Fashion Technology and Wearables

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Fashion Technology and Wearables capacita a professionals per a liderar els processos de disseny i producció orientats al Fashion Tech, aplicant superfícies soft i tèxtils, prestant especial atenció al disseny digital, creació de prototips, interacció i treball amb nous materials.  La connexió… Més info

Master en Automotive Interior Design

- Barcelona - 6 mesos
El Màster en Automotive Interior Design analitza com s’adaptarà l’automòbil al nou escenari de la mobilitat i aborda el disseny per a millorar l’experiència de l’usuari (UX Design) en interactuar amb l’espai interior. El programa respon a la creixent demanda en el sector de l’automoció de… Més info
Design

Master en Direcció Estratègica i Creativa de Comunicació de Marca

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Direcció Estratègica i Creativa de Comunicació de Marca forma a professionals creatius i amb una visió estratègica per a desenvolupar solucions comunicatives innovadores i amb impacte en els consumidors del segle XXI. El Master integra tots els… Més info
Visual

Master en Interaction Design

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Interaction Design està dirigit a dissenyadors que vulguin aplicar el seu pensament crític i habilitats tècniques en el desenvolupament de solucions interactives en el marc de la transformació digital. El programa proporciona un entorn on es potencien… Més info
Fashion

Master en Disseny de Moda

- Barcelona - 9 mesos
El Master en Disseny de Moda proporciona les eines i els coneixements necessaris per a desenvolupar totes les etapes del procés de disseny, des de la idea creativa fins a la venda d’una col·lecció. El recorregut formatiu també incideix en… Més info
Fashion

Master en Màrqueting i Comunicació de la Moda – Setembre

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Màrqueting i Comunicació de la Moda forma a professionals capaços d’identificar tendències socioculturals i del mercat i canalitzar-les mitjançant estratègies creatives per a optimitzar les col·leccions en valor final, temps, costos i rendibilitat. La moda, com a… Més info
Fashion

Master en Màrqueting i Comunicació de la Moda – Gener

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Màrqueting i Comunicació de la Moda forma a professionals capaços d’identificar tendències socioculturals i del mercat i canalitzar-les mitjançant estratègies creatives per a optimitzar les col·leccions en valor final, temps, costos i rendibilitat. La moda, com a… Més info
Design

Master en Disseny Sostenible

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Disseny Sostenible forma als estudiants en les competències necessàries per a la pràctica del disseny sostenible, dotant-los d’un pensament crític i holístic, així com d’eines específiques i recursos necessaris per a exercir el canvi real en la… Més info
Design

Master en Disseny d’ Interiors per a hotels i espais gastronòmics

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Disseny d’ Interiorsper a Hotels i Espais Gastronòmics  proporciona els coneixements i eines necessaris per a resoldre projectes per a hotels i espais gastronòmics  en col·laboració amb clients reals (Hotel W Barcelona, Hotel Majestic, Hotel Murmuri, Hotel… Més info
Design

Master en Interior Design for Commercial Spaces and Retail

- Barcelona - 6 mesos
El Master en Interior Design for Commercial Spaces and Retail s’enfoca en el desenvolupament d’habilitats per a executar projectes d’interiorisme en espais minoristes i centres comercials, abordant aspectes com el lideratge en els processos d’innovació, la creativitat i la gestió de projectes, a… Més info
Design

Master en Brand Design and Management for food, wine and tourism

- Barcelona - 11 mesos
El Master en Brand Design And Management: Food, Wine And Tourism forma a professionals amb un nou enfocament en la gestió del sector turístic, hoteler, gastronòmic i enològic. Avui dia, per a llançar i donar força a una marca en… Més info