Leadership and Design Thinking
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Síntesi | Visual

Projecte: Síntesi

Leadership and Design Thinking

“Leadership And Design Thinking” té com a objectiu desenvolupar la capacitat de lideratge necessària per utilitzar el Design Thinking com una eina essencial per a una organització o un equip, aportant un valor que va més enllà d’una solució temporal per resoldre un problema relacionat amb la innovació.  

No es tracta d’un curs executiu tradicional: Leadership And Design Thinking és una experiència d’aprenentatge i feina immersiva, en col·laboració, concebuda i dirigida per Maurizio Travaglini, qui ha creat i ensenyat cursos sobre Lideratge, Design Thinking i Innovació a Harvard Graduate School of Design, Harvard Business School i École des Ponts Business School. (Maurizio ara és també el responsable dels cursos de Lideratge i Innovació de l’IED España). 

Més detalls disponibles a ied-leadership.com.