Pla d’ Acció Tutorial
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

Pla d’ Acció Tutorial

El propòsit d’aquest manual és donar les guies bàsiques per al desenvolupament de les tasques de coordinació, secretaria i direcció de l’àrea didàctica dirigides a l’alumne. 

Descarregar la guia aquí.

IED Forward
+