Política de Privacitat
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Seat Mergo |

Projecte: Seat Mergo

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, S.L. amb CIF B80813959 informa l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat CLIENTS, la finalitat és la gestió administrativa i comercial dels productes sol·licitats i venuts pel client en el nostre lloc web.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN amb domicili a Barcelona, ​​carrer Biada, 11, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació a ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN de ​​qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’ exonera ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN de ​​responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN sempre que procedeixi de fonts alienes a ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN.

Cessió de dades a tercers

Així mateix, Vè. consenteix que ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN comuniqui aquestes dades a altres empreses del Grup IED (la relació pot consultar al web www.ied.es, www.ied.edu o www.ied.it) les activitats relacionades amb els sectors de formació, de cultura, per tal de que l’informin sobre els productes o serveis que comercialitzin. Així mateix l’informem que l’empresa disposa de totes les mesures de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal recollides en el RD 1720/2007. Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Carrer Biada, 11, Barcelona 08012 o mitjançant correu electrònic a baja@bcn.ied.es juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals .

Canvis en la present política de privacitat

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.