Silvia Cash
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

Informació & Admissions

Silvia Cash
Admission Manager – s.cash@bcn.ied.es Més info
Lluís Esterri
Departament d’Orientació i Admissions de Títols Superiors en Disseny, BA... Més info
Mónica Boada
Relacions Externes – p.r@bcn.ied.es Més info
Daniela Maccarrone
Orientation & Admissions Department – d.maccarrone@bcn.ied.es Més info
Meritxell Llorca
Servei d’Informació i Orientació (Master) –  m.llorca@bcn.ied.es  Més info
Laura Gargallo
Servei Informació i Orientació (Master) – l.gargallo@bcn.ied.es Més info